MAX STIRNER: “Den ende och hans egendom”

denende

JAG HAR BYGGT MIN SAK PÅ INTET

DER ENDEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Huru mycket skall icke vara min sak! Framförallt det godas sak, Guds sak, mänsklighetens sak, sanningens, frihetens, humanitetens och rättfärdighetens sak; mitt folks sak, min konungs, mitt fäderneslands sak; andens sak och tusende andra saker. Blott min sak skall aldrig vara min sak. “Tvi över egoisten, som blott tänker på sig själv!”

Continue reading