Ο θάνατος του πιο φρικτού τέρατος (Μέρος τρίτο)

vivann

«Τώρα θα έπρεπε για λίγο να σου μιλήσω για το  πειθαρχημένο, προοδευτικό και συνειδητοποιημένο προλεταριάτο, αλλά θα ήταν ανούσιο αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά για την άπειρη αξία του ως υποζύγιο για τα βάρη και το μαστίγιο. Αντί για αυτό θα αναφερθώ στα διάφορα κόμματα, δημοκρατικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά.

Continua a leggere

DICOTOMÍA DIONISIO-APOLO

arouro

UN BREVE TESTO-SULLA LOTTA A MORTE TRA L’INDIVIDUO DIONISIACO:MAI PRONO AL FINALISMO- ALL’IMMUTABILITÀ DELLA VITA- E  DELL’ASSOLUTO- E L’INDIVIDUALITÀ APOLLINEA:EGO-RAZIONALE- FISSA E IMMOBILE  NELLA SUA ARMONIA FATTA DI  VALORI COMUNI E EGUALI.

El pensador alemán, realiza su meditación acerca de la visión del hombre con respecto a la vida desde una óptica dual, tomando como referencia dos elementos mitológicos de la Grecia antigua, él se refiere a las figuras de Dionisio y Apolo, el primero representa el dios de los campos, del vino, de la fiesta, mientras que el segundo es el dios arquetipo de belleza, orden, racionalidad. En su análisis Nietzsche, expone la polaridad entre las visiones de mundo a partir de ambos lentes, dionisíaco y apolíneo.

Espíritu Apolíneo: Formal, Armonía, Racionalidad, Intelecto, Inmovilidad, Muerte, Intenta comprender al mundo

Espíritu Dionisiaco: Creativo, Exaltación, Fuerza vital, Instinto, Devenir, Vida, Acepta al mundo

Continua a leggere

IL PENSIERO NIETZSCHEANO IMPOLITICO

impolitico

Bataille interprete di Nietzsche: la questione politica

La prima fondamentale operazione interpretativa che Georges Bataille compie consiste nell’evidenziazione delle differenze tra la filosofia di Nietzsche e l’ideologia fascista. Siamo negli anni ’30 e questa esigenza, avvertita da Bataille, si configura, alla luce degli eventi caratterizzanti quegli anni, come un’urgenza storico-politica. Jean-Michel Rey in proposito afferma:
«i tre momenti essenziali in cui Bataille si confronta in modo assolutamente esplicito con il pensiero di Nietzsche, sono in effetti momenti storici particolarmente decisivi, momenti in cui è in gioco la sorte del mondo, epoche in cui la “politica” occupa violentemente il proscenio: l’emergenza del fascismo in Germania, la guerra, il comunismo» .

Continua a leggere

ANTIKRIST XII

ANTIKRIST

38. – Nepotlačím na tomto místě povzdech. Jsou dny, kdy na mne přijde cit černější než nejčernější melancholie – pohrdání lidmi. Abych pak neponechal pochybnost, čím pohrdám, kým pohrdám: je to člověk dneška, člověk, jehož jsem z dopuštění osudu současníkem.

Continua a leggere

SATANISM AND NIHILISM

NIKISATAN

Satanism, much like nihilism, is a superficially confusing topic with a relatively simple underlying message. Much of the confusion behind Satanism is a direct product of author and observant carnival worker Anton LaVey’s own calculated misdirection in the infamous presentation of his book The Satanic Bible. In the 1960s and 1970s LaVey took occult imagery and the mysterious mysticism of traditional witchcraft and devil-worship, as depicted by the Christian Church, and used that as a crafty cover to present his own views and ideas that were quite a bit different, and even antithetic, to those traditional conceptions of Satan worship.

Continua a leggere

ABYSSES OF AMOR FATI

LOVES OF FATE

Yet amor fati is not only characterised by the ability to transfigure one’s own suffering; it is also a positive state. Nietzsche indicates that ‘a full and powerful soul not only copes with painful, even terrible losses, deprivations, (…); it emerges from such hells with a greater fullness and powerfulness; and most essential of all, with a new increase in the blissfulness of love’. (WP §352) How is such an ‘increase’ experienced? Another passage indicates that from the ‘abysses’ of suffering, one returns ‘newborn, more ticklish and malicious, with a more delicate taste for joy, (…) with merrier senses (…) more childlike and yet a hundred times subtler than before’ (GS: 37, my italics) The increased strength, sensitivity and lucidity brought upon us by suffering do not disappear with the pain itself.

  Continua a leggere

LA PAROLA DEL DIVENIRE

MITODIVEN

Nietzsche rileva come il problema fondamentale che assilla la grecità arcaica sia invece quello di riuscire a spiegare cause e modalità del divenire, dell’instabilità del movimento cosmico che tanto preoccupa gli uomini per la sua imprevedibilità, le trasformazioni che apporta alla vita, al mondo, alle persone, nella enigmatica alternanza di vita e morte, crescita e diminuzione, alternanza di giorno e notte, stagioni, fenomeni atmosferici e esistenziali.

Continua a leggere

ANTITHESIS OF AMOR FATI

LOVES OF FATE

Nietzsche is more explicit about resignation, which is presented as the antithesis of amor fati: ‘such an experimental philosophy as I live anticipates even the possibilities of the most fundamental nihilism: but this does not mean that it must halt at a negation, a No, a will to negation. It wants to cross over to the opposite of this (…) ⎯ my formula for this is amor fati.

Continua a leggere

AUSWIRKUNGEN DES GOTTESTODS

DISSERTATION

Bislang ist deutlich geworden, dass Nietzsches außerordentlich große Wertschätzung von Selbstbestimmung, Selbstachtung und persönlicher Stärke entschieden zu seinem Interesse am Wesen des Menschen, so wie er es interpretiert, beigetragen hat. Der wohl gewichtigste Grund dafür aber, warum Nietzsche nach dem menschlichen Wesen fragt bzw. warum sich jeder Mensch auf die Selbstsuche machen sollte, ist die Tatsache: „Gott ist todt!“.

Continua a leggere

MORAL UND MORALITÄT

DISSERTATION

Zuletzt soll noch gezeigt werden, inwiefern auch in Nietzsches Moral- und Moralismuskritik das Verhältnis des Menschen zu seinem Selbst eine große Rolle spielt. Dabei kann es nicht darum gehen, Nietzsches so vielschichtige und umfassende Kritik an Sitte und Moral auf einen Faktor zu reduzieren, und auch nicht darum, dieses Thema ausführlich abzuhandeln.

Continua a leggere

Page 1 of 2
1 2