Ο θάνατος του πιο φρικτού τέρατος (Μέρος τρίτο)

vivann

«Τώρα θα έπρεπε για λίγο να σου μιλήσω για το  πειθαρχημένο, προοδευτικό και συνειδητοποιημένο προλεταριάτο, αλλά θα ήταν ανούσιο αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά για την άπειρη αξία του ως υποζύγιο για τα βάρη και το μαστίγιο. Αντί για αυτό θα αναφερθώ στα διάφορα κόμματα, δημοκρατικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά.

Continue reading

ZÁPISKY PSYCHOPATOVY

56fe4b1ea2506bd64a72a84799025cbb

DA “SUROVÉ NEGACE”-SITO NICHILISTA EGOARCA– UN TESTO SULLA PAZZIA DISTRUTTRICE DELLA NORMALITÀ E DELL’UMANESIMO..COME POTREBBE NON ESSERE “PAZZO E DISSOLUTO” UN NICHILISTA CRIMINALE -TERRORISTA-EGOCENTRICO? SE IO DECIDO CHE ATTRAVERSO IL MIO SOLIPSISTA EGO ESISTE IL MALE ATTRAVERSO CERBERO -CHI MI PUÒ IMPEDIRE CHE SIA COSÌ? SONO IO CHE CREO E DISTRUGGO CREANDO! FANCULO LA VOSTRA FOTTUTA “COSCIENZA”! DETTATA DAL CREDERE CHE CI SIA UN TRATTO DISTINTIVO NELLA CONTRADDIZIONE.LA CONTRADDIZIONE NON ESISTE -E NON ESISTE UNA REALTÀ CHE LA CONTRADDISTINGUA COME “FATTO PROVATO”

Útržek z povídky Valerije Brjusova.
Oslava zlovůle a zločinu,poprava humanismu.

Zajisté,od dětství mne všichni pokládali za zvrhlíka. A tvrdili,že mé pocity nesdílí nikdo. Tak jsem si zvykl lidem lhát. Zvykl jsem si pronášet otřepané fráze o utrpení,o lásce,o štěstí milovat bližního. Ale vskrytu duše jsem byl přesvědčen-a to přesvědčení sdílím i dnes-že svou podstatou je každý člověk zločinec.

Continue reading

GRUMO DI SANGUE NEL COAGULO DELLA STORIA

d381a2c990fe80cae889041467328d5f

DALL’AFFINE DI SANGUE “ORKELESH” -UN ALTRO TESTO CHE FA MARCIRE LA PACE SOCIALE!

Putrida società.

Affondo le mie mani lorde di sangue nel coagulo della storia.

Voglio colpire e spezzare l’ordine sociale.

Progenie dell’umana società.

Continue reading

KAˈTABAZI

musta_aurinko1

RI-PUBBLICO IN AFFINITÀ EGOISTA-DAL MIO AFFINE DI SANGUE E-NICHILISTA EGOARCA-“ORKELESH”

Instabile e temporaneo.

Si dischiude nella percezione del mio sguardo.
Scalo “passi” che occlude Ora- la discesa.
È una prova, la vita estrema è una “prova”.
Che pensate, voi ottenitori della pace della mente?
Pensate poter usare un “lemma” radicale, per poi..che “poi”?

Continue reading

L’INFEZIONE ALLA RADICE DELL’IO

INFERA

“Non v’è altro bene che il non essere:non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose:tutte le cose sono cattive”.
Leopardi,Zibaldone.4174

Sprofondare in un Abisso Nichilista,percepire il Cerbero delle nostre Cattive Passioni,porta ad approfondire ogni esperienza vissuta e nega ogni limite pensiero-limitante nel fratturare in un moto compulsivo l’assimilazione del corpo prigioniero.

Lo schema morale in un imposizione portante-desunto dal malacristianesimo- vede il “tutto” contro l’individuo e le sue peculiarità,e dirime ogni atto Egotistico che pretende di elevarsi senza nessun limite compromettente a se stesso.
La sperimentazione Egoista percepisce nella “forma prigioniero” un assunzione di appartenenza schema logico regredente,e in un esperita ricerca con il pugnale Nichilista,affonda e cerca di annientare ogni base comportamentale -assunta come linfa vitale nelle celle e nei cortili redentivi.
La De-personalizzazione attutita in un impatto alla soglia di un margine-inocula la “forma mentis” che compenetra ogni stimolo di auto-liberazione.
La sostanza De-personalizzante a questo punto di che materia base è composta?

Continue reading

INCUBO IN UN SOFFIO DI APATIA

apa

COMPLICE NICHILISTICAMENTE -PUBBLICO UN TESTO PROFONDO E ABISSALE -DA PARTE DEL MIO AFFILIATO DI SANGUE “ORKELESH”

Piove a dirotto. Lo specchio si riflette e diviene “davanti” a me.
Piove, e il ticchettio assomiglia al pedante rumore del passo che calpesto mentre guardo lo specchio.
L’incubo che stanotte ha compresso e forzato il margine dei miei istanti, mi rimane addosso, come l’odore del fallimento.

Continue reading

SCALARE LE VETTE DELLA DEVIAZIONE

DEVIZ

PUBBLICO NICHILISTICAMENTE COMPLICE UN TESTO CRIMINALE DELL’AFFINE NICHILISTA “ORKELESH”

Vomito.

Mi alzo.

Vomito.

Mi rialzo.

Spazzo via e attorno la puzza di espiazione.

Continue reading

NUOVO PROGETTO NICHILISTA: “ABYSSUS ABYSSUM INVOCAT”

Nuovo progetto Nichilista Individuale da parte dell’Affine Orkelesh.

“Abyssus abyssum invocat” prende ispirazione dai fautori del blog Terrorista Nichilista e criminale “Pyrodex” ma in primis dai fondatori della casa editrice Nechayevschinaed. -Nechayevshchina e Via Negationis- che ha dato al Nichilismo -spacciato per roba per studenti- un connotato Terrorista e criminale, sorto attraverso l’egoismo individuale, per pisciare e sputare sulle ceneri di questa società infame.

Continue reading

Page 1 of 4
1 2 3 4