Ο θάνατος του πιο φρικτού τέρατος (Μέρος τρίτο)

vivann

«Τώρα θα έπρεπε για λίγο να σου μιλήσω για το  πειθαρχημένο, προοδευτικό και συνειδητοποιημένο προλεταριάτο, αλλά θα ήταν ανούσιο αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά για την άπειρη αξία του ως υποζύγιο για τα βάρη και το μαστίγιο. Αντί για αυτό θα αναφερθώ στα διάφορα κόμματα, δημοκρατικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά.

Continua a leggere

APRECIACÍON SIN IDEALISMOS

df

UN INTERESSANTE TESTO CONTRO “L’AMICIZIA IDEALISTICA” (CHE TANTO CONFORTA LE PERSONE “BUONE” E COSCENZIOSE DI QUESTO MONDO CADAVERICO) PRESO DAL SITO ECO-RADICALE “ASILVESTRADOS”

APRECIACÍON SIN IDEALISMOS

Todos idealizamos a otro
Que si él hace aquello
Que si ella hace lo otro
Que si aquel piensa de esta manera
Y si ella será como YO quiera

Continua a leggere

REVISTA REGRESIÓN N° 6

REGREZ

RI-PUBBLICO IN MANIERA EGOISTICAMENTE AFFINE!

Revista Regresión N° 6

Contenido:

-Editorial, por el Grupo Editorial

-La Mujer-Luna en la sociedad Selk’nam, tomado de Karukinka: cuaderno Fueguino de 1973

-Suspiros, por Lunas de abril

-Tatuaje primitivo: Rescatándolo de la amnesia, por Xale

-Cronología Maldita, por el Grupo Archivíscico Öme

-Anarquistas Indiscriminados: Sacando del olvido a los anarquistas terroristas del siglo XIX, por Seminatore

-Trizas: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido pr Místico y Maldito

-Trizas II: Sobre Terrorismo Indiscriminado, por Nechayevshchina Ed., y traducido por Místico y Maldito

-Las lecciones dejadas por el Estado Islámico antes de su colapso, por Ghoul

-Individualista, ¡Ármate!, por delincuenciales eco-extremistas

-Poemas: Cuchillos en la sombra, Sin temor y A los montes, por Lunas de abril

 

 

ATLTLACHINOLLI: CONVERSACIONES ECO-EXTREMISTAS

ATLTL

PRENDO DAL CRIMINALISTICO “NECHAYEVSHCHINAED”

ATLTLACHINOLLI: CONVERSACIONES ECO-EXTREMISTAS

 

 

 

 

 

EL CONFLICTO CONTRA LA TECNOLOGÍA

EL CONFLICTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RI PROPONGO IN PDF QUESTO INTERESSANTE OPUSCOLO DELL’ECO ESTREMISMO TERRORISTA

4 años de atentados contra nano y biotecnólogos, comunicólogos y progresistas, expertos en robótica, modificación genética, informática y física, psiquiatras e ingenieros, químicos y empresarios, ejecutivos, universitarios y uno que otro imprudente…

EL CONFLICTO

 

 

 

 

SATANISM AND NIHILISM

NIKISATAN

Satanism, much like nihilism, is a superficially confusing topic with a relatively simple underlying message. Much of the confusion behind Satanism is a direct product of author and observant carnival worker Anton LaVey’s own calculated misdirection in the infamous presentation of his book The Satanic Bible. In the 1960s and 1970s LaVey took occult imagery and the mysterious mysticism of traditional witchcraft and devil-worship, as depicted by the Christian Church, and used that as a crafty cover to present his own views and ideas that were quite a bit different, and even antithetic, to those traditional conceptions of Satan worship.

Continua a leggere

MICTLANXOCHITL:LA FLOR DEL INFRAMUNDO QUE CRECIÓ EN ESTA ERA (COMUNICADOS DE ITS)

INFRAMUNDO

MICTLANXOCHITL: LA FLOR DEL INFRAMUNDO QUE CRECIÓ EN ESTA ERA (COMUNICADOS DE ITS)

 

CHAOS E KOSMOS

KAOSMOS

«Avremo acquistato molto per la scienza estetica, quando saremo giunti non soltanto alla comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata dell’intuizione che lo sviluppo dell’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco».

Con questa frase, tanto perentoria quanto sconcertante, si apriva nel 1872 la nuova pubblicazione di un giovane e geniale filologo, professore a Basilea, e autore, tra l’altro, di importanti articoli su Teognide, Simonide e sulle fonti di Diogene Laerzio – Friedrich Nietzsche. Il libro, che avrebbe dato alle generazioni future una nuova potentissima immagine del mondo ellenico – ma che avrebbe anche praticamente segnato, per il suo autore, la fine dell’attività di filologo classico – era La nascita della tragedia.

Continua a leggere

LA ÚNICA

ELUNICA

EGOISTICAMENTE AFFINE- PUBBLICO QUESTO PROFONDO TESTO SULL’EGOISMO UNICO

Yo como Única en mí goce egoísta, abrazaré la causa anti-social, romperé el lastre impuesto de la sociedad, tanto de su virtud como de su desfasada ética social. Mi causa disfrutará de la plenitud egoísta, consumiéndose en las cenizas de un mundo que hace mucho que está muerto. Sonreiré cuando negación tras negación, renazca de mis cenizas. Agotaré mi fortaleza individualista, con el devenir fugitivo del presente.

Continua a leggere

CASA EDITRICE FEROX-“TATP”

PERO

https://mega.nz/#!AhswVSJa!EbZKw888oaTEYmGPAMP310WJoP9c022RSmF6q0d6d-I

Premessa alle introduzioni
Rieditiamo questo testo sotto forma di opu-scolo, e breve che sia, poco importa.
Quello che riveste importanza per Noi, è il materiale pregno di Azione distruttrice, verso il proprio obiettivo egoico.
Come casa editrice siamo affini al Nichili-smo Terrorista, diffuso attraverso le azioni distruttive della Setta del Nichilistico Me-mento Mori e del Clan Terrorista Nichilista “Cenaze”, e in mezzo anche gli affini “in sonno” della Setta Nichilista della Libera Morte.

Continua a leggere

Page 1 of 2
1 2