Ο θάνατος του πιο φρικτού τέρατος (Μέρος τρίτο)

vivann

«Τώρα θα έπρεπε για λίγο να σου μιλήσω για το  πειθαρχημένο, προοδευτικό και συνειδητοποιημένο προλεταριάτο, αλλά θα ήταν ανούσιο αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά για την άπειρη αξία του ως υποζύγιο για τα βάρη και το μαστίγιο. Αντί για αυτό θα αναφερθώ στα διάφορα κόμματα, δημοκρατικά, σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά.

Continue reading

THE RELATIONSHIP BETWEEN PESSIMISM AND INDIVIDUALISM

PALANTO

The century that just passed is without a doubt that in which pessimism found its most numerous, its most varied, its most vigorous and its most systematic interpreters. In addition, individualism was expressed in that century with exceptional intensity by representatives of high quality.

It could be interesting to bring together these two forms of thought, dominant in our era; to ask what is the logical or sentimental connection that exists between them, and to what degree pessimism engenders individualism and individualism engenders pessimism.

Continue reading

COMPARISON OF THE IDEA OF CRIME

CRIMESADEZ

In addition, and in the first place, laws are an expression of the idea of a “universal”, i.e. in Stirnerian, of a craze. He calls them, equivalent to Stirner, “Chimeras”. In the “Philosophie dans le Boudoir”, he explains: “Parce que les lois ne sont pas faites pour le particulier, mais pour le general, ce qui les met dans une perpétuelle contradiction avec l’intérêt personnel, attend que l’intérêt personnel l’est toujours avec l’intérêt général” (Sade, Philosophie dans le Boudoir, 470).

Continue reading