MOD DET KREATIVE INTET KPT. II

 

NOVATORU

Under den demokratiske civilisations triumf blev den religiøse hob glorificeret. Eftersom den med sit indædt anti-individualistiske demokrati er ude af stand til at forstå det, nedtrampede den det anti-kollektive og kreative ”Jegs” heroiske skønhed.

De borgerlige tudser og proletariske frøer greb hinanden i hænderne i fælles åndelig smålighed og modtog fromt nadveren fra blykoppen med de sociale løgnes slimede likør som demokratiet rakte til hver af dem.

Continue reading

MOD DET KREATIVE INTET

KREATIVE

Vores epoke er dekadencens epoke. Den bourgeoisi-kristne-plebejiske civilisation havnede for længe siden i sin evolutionære blindgyde.

Demokratiet er her!

Continue reading

POSITIVISMO GIURIDICO E NICHILISMO

JURIDICAL 4

 

 

 

 

 

Amato attribuisce al positivismo giuridico una “tendenza nichilistica”,vale a dire: «una sorta di scivolamento teoretico per cui la mutabilità im-plica la relatività ed equivalenza di qualsiasi manifestazione giuridica.Una sorta di scivolamento teoretico per cui la mutabilità implica la relati-vità ed equivalenza di qualsiasi manifestazione giuridica. La positività deldiritto viene a coincidere con il suo opposto, con la “negatività”: la capa-cità di negare innanzitutto se stesso, di rifiutare qualsiasi elemento distabilità o permanenza.

  Continue reading