Πολεμος στο κρατος:Αντίσταση

THOUGHT

 

 

 

 

 

Έτσι, τόσο για τον Στίρνερ όσο και για τον Ντελέζ, η κυριαρχία του Κράτους λειτουργεί, όχι μόνο μέσω των κοινωνικών θεωριών του συμβολαίου, την ηθική και τους ορθολογικούς λόγους, αλλά πιο ουσιαστικά μέσω της ίδιας της ανθρωπιστικής επιθυμίας.

Continue reading

Πολεμος στο κρατος:Το υποκείμενο της Επιθυμίας

THOUGHT

 

 

 

 

 

Η κριτική του Στίρνερ και Ντελέζ του ανθρωπισμού του Διαφωτισμού που ενημερώνει τον αναρχισμό μπορεί να ειδωθεί πιο καθαρά στην αποδόμηση της έννοιας του ουσιοκρατικού υποκειμένου. Το έργο του Στίρνερ είναι η απόρριψη της ιδέας μίας ουσιοκρατικής ανθρώπινης υποκειμενικότητας, μιας ανθρώπινης ουσίας που δεν επηρεάζεται από την εξουσία.

Continue reading

Πολεμος στο κρατος:Η σκέψη του Κράτους

THOUGHT

 

 

 

 

 

Για τον Στίρνερ, λόγοι όπως η ηθική και η ορθολογικότητα είναι έμμονες ιδέες ήφαντάσματα. Είναι φαντάσματα, ιδεολογικές αφαιρέσεις που παρόλα αυτά έχουν πραγματικά πολιτικά αποτελέσματα – παρέχουν στο κράτος την τυπική δικαιολογία για την κυριαρχία του.

Continue reading

WAR ON THE STATE:RESISTANCE

THOUGHT

 

 

 

 

 

So for both Stirner and Deleuze, State domination operates through, not only social contract theories and moral and rational discourses, but more fundamentally through humanist desire itself. The question must be how, if we are so intricately tied to the State, do we resist its domination? For Stirner and Deleuze, resistance to the State must take place at the level of our thoughts, ideas and most fundamentally our desires.

  Continue reading

WAR ON THE STATE:STATE THOUGHT

THOUGHT

 

 

 

 

 

 

For Stirner discourses such as morality and rationality are fixed ideas or spooks.

They are apparitions, ideological abstractions that nevertheless have real political effects—they provide the State with a formal justification for its domination.

  Continue reading

WAR ON THE STATE:CRITIQUE OF THE STATE

THOUGHT

 

 

 

 

 

Both Stirner and Deleuze see the State as an abstraction that transcends its different concrete manifestations, yet at the same time operates through them.

The State is more than a particular institution existing in a particular historical stage. The State is an abstract principle of power and authority that has always existed in different forms, yet is somehow ‘more than’ these particular these actualisations.

  Continue reading