ZÁPISKY PSYCHOPATOVY

56fe4b1ea2506bd64a72a84799025cbb

DA “SUROVÉ NEGACE”-SITO NICHILISTA EGOARCA– UN TESTO SULLA PAZZIA DISTRUTTRICE DELLA NORMALITÀ E DELL’UMANESIMO..COME POTREBBE NON ESSERE “PAZZO E DISSOLUTO” UN NICHILISTA CRIMINALE -TERRORISTA-EGOCENTRICO? SE IO DECIDO CHE ATTRAVERSO IL MIO SOLIPSISTA EGO ESISTE IL MALE ATTRAVERSO CERBERO -CHI MI PUÒ IMPEDIRE CHE SIA COSÌ? SONO IO CHE CREO E DISTRUGGO CREANDO! FANCULO LA VOSTRA FOTTUTA “COSCIENZA”! DETTATA DAL CREDERE CHE CI SIA UN TRATTO DISTINTIVO NELLA CONTRADDIZIONE.LA CONTRADDIZIONE NON ESISTE -E NON ESISTE UNA REALTÀ CHE LA CONTRADDISTINGUA COME “FATTO PROVATO”

Útržek z povídky Valerije Brjusova.
Oslava zlovůle a zločinu,poprava humanismu.

Zajisté,od dětství mne všichni pokládali za zvrhlíka. A tvrdili,že mé pocity nesdílí nikdo. Tak jsem si zvykl lidem lhát. Zvykl jsem si pronášet otřepané fráze o utrpení,o lásce,o štěstí milovat bližního. Ale vskrytu duše jsem byl přesvědčen-a to přesvědčení sdílím i dnes-že svou podstatou je každý člověk zločinec.

Připadá mi,že mezi všemi ostatními pocity,kterým se říká rozkoše,je pouze jediný,který si takové pojmenování zaslouží. Je to rozkoš,která se zmocňuje lidí,když pozorují utrpení druhých. Soudím,že člověk ve svém prapůvodním stavu může toužit po jediném:trýznit ostatní. Naše kultura zkrotila ty přirozené chtíče. Věky otroctví utvrdily lidskou duši ve víře,že utrpení bližního ji skličuje. Lidé teď zpravidla upřímně pláčou nad druhými a litují je. Ale to je pouze přelud a klam smyslů.

Z vody a z lihu lze namíchat takovou směs,že olivový olej bude ustavičně v dokonalé rovnováze,aniž vypluje na povrch nebo klesne na dno. Řečeno jinak-přestane na něj působit zemská tíže. V učebnicích fyziky se praví,že olej se podřídí jen úsilí vlastních částic,a dostane tvar koule. Právě tak bývají okamžiky,kdy se lidská duše rovněž osvobozuje od tíže,ode všech řetězů,kterými ji spoutaly zděděné návyky a výchova,ode všech vnějších vlivů,které zpravidla podmiňují naši vůli:strach před soudem,obavy z veřejného mínění a podobně. V takových okamžicích se naše touhy a skutky podřizují jen prvobytným,přirozeným zálibám naší bytosti.

 

image_pdfScaricare PDFimage_printStampare testo
(Visited 76 times, 1 visits today)